EcoCflex 3

Outstanding cleaning quality, maximum flexibility and profitability

EcoCflex 3

EcoCflex 3

EcoCflex 3

EcoCflex 3

EcoCflex 3

EcoCflex 3

EcoCflex 3

EcoCflex 3 – Maximální kvalita čištění, maximální flexibilita a hospodárnost

Nová generace flexibilních čisticích zařízení je výsledkem 10 let zkušeností a výroby více než 450 robotických článků.

EcoCflex 3 kombinuje moderní a osvědčené čisticí procesy, jako je mytí ostřikovacím zaplavením, ostřikovací čištění nebo vysokotlaké aplikace, s flexibilitou manipulátorů SCARA. Kompletní řízení stroje a manipulátoru zajišťuje jednotka CNC. Znovu se podstatně zmenšila potřebná plocha a snížila spotřeba energie.

Zařízení a metoda
 • Nově vyvinutý manipulátor SCARA je dimenzován speciálně na vysoké požadavky v čisticích zařízeních
 • Řízení stroje a manipulátoru zajišťuje jednotka Siemens CNC (840D)
 • Není zapotřebí žádný nakládací robot
 • Průběžné používání vysoce pevného hliníku a nerezové oceli pro zařízení a manipulátor SCARA
 • Volný výběr čisticí chemie v rozmezí hodnot pH 6–10
 • Balíček One-touch-Service pro zařízení a manipulátor

Výbava

 • Volitelné používání 6osého robotu se sklápěcím ramenem nebo manipulátoru SCARA
 • Volitelně k dostání jako technika s 1 nebo 2 lázněmi s vlastním nebo externím napájením
 • Injekční mytí zaplavením s nízkotlakou štěrbinovou vzduchovou tryskou
 • Hybridní tryska k odstraňování třísek nebo odbřitování pod vodou
 • HD otočná hlava až se 6 nástroji pro rychlou výměnu nástrojů
 • Volitelný systém monitorování energie s kontrolou všech spotřeb v reálném čase

Výhody

 • Funkční a transparentní provedení zařízení s nejlepší možnou údržbou
 • Nezávislost na dodavatelích robotů díky novémumanipulátoru SCARA
 • Nejmodernější procesní technika pro dosažení nejlepší kvality čištění
 • Nejnižší náklady na energii a nejmenší instalační plocha v odvětví
 • Jednodušší obsluha díky řízení Siemens CNC
 • Modulární koncept šoupátek pro doby taktu od 30“
 • Balíček One-touch-Service a optimalizovaná údržba stroje a manipulátoru
 • Hladina hluku nižší než 72 dB(A)

EcoCflex Zpět

Downloadform pdf cz