• Předběžné čištění, např. po mechanickém zpracování
  • Odhrotování a čištění
  • Průběžné čištění během výrobních procesů, např. po broušení a leštění
  • Konečné čištění s pasivací, např. před balením a sterilizací
  • Čištění integrované v rámci montáže
  • Úprava povrchů, např. zdrsňování pro lepší osseointegraci
  • Aktivace povrchů, např. před povlakováním, lepením
Downloadform pdf