Právní pokyny / Ochrana osobních údajů společnosti SBS Ecoclean Group

 

Níže uvádíme informace o tom, jaké údaje shromažďujeme při používání našich webových stránek www.ecoclean-group.net a při využívání nabízených služeb za jakým účelem a na co tyto údaje používáme.

1 Odpovědný orgán

Odpovědný orgán pro shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Skupina SBS Ecoclean (dále jen "Ecoclean")
Savignystraße 43
60325 Frankfurt
Němec


Tel: +49(0)69 697474990


Inspektor ochrany údajů: Pan Holger Lapp, holger.lapp(at)ecoclean-group.net

 

Máte-li dotazy týkající se vašich údajů nebo těchto zásad ochrany osobních údajů nebo uplatnění vašich práv, obraťte se na odpovědný subjekt nebo našeho úředníka pro ochranu údajů. 

2 Kódování

Naše webové stránky používají šifrování TLS z bezpečnostních důvodů a chrání přenos dat, které nám pošlete jako provozovateli webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče pomocí řádku prohlížeče "https: //" a symbolu uzamčení, který se tam nachází.

 

Pokud je povoleno šifrování TLS, data, která nám pošlete, nemohou být přečteny třetími stranami.

3 Sběr a zpracování osobních údajů

Osobní údaje bude Ecoclean shromažďovat a zpracovávat pouze tehdy, pokud poskytnete svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 GDPR) za splnění smluvních nebo předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) Základ našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). 

3.1 Osobní údaje

"Osobní údaje" ve smyslu GDPR jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, lze ji identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden a více zvláštních znaků, vyjádření fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální totožnosti této fyzické osoby.

3.2 Cookies

Aby bylo používání webových stránek uživatelsky přívětivější a efektivnější, Ecoclean uchovává soubory cookie na svém vlastním pevném disku buď sám, nebo třetími stranami pověřenými společností Ecoclean na pevném disku zákazníka. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Soubor cookie je malý textový soubor používaný mimo jiné ke shromažďování informací o používání webových stránek. Tyto soubory cookie nemohou spustit programy ani přenášet viry do počítače. Seznam cookies, které používáme, naleznete níže. Není-li uvedeno jinak, soubory cookie budou automaticky smazány nejpozději po dvou letech. Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

 

 

PoskytovatelOznačeníFunkcePlatnost
Google_gaRegistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá daný web.2 roky
Google_gacObsahuje informace týkající se kampaně uživatele, jako jsou značky konverze webových stránek AdWords.90 dnů
Google_gatSlužba Google Analytics slouží k omezení míry žádostí.Relace
Google_gidRegistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá daný web.Relace
Typo3be_lastLoginProviderObsahuje klíč použitého poskytovatele Typo3 Backend Login Provider (pouze relevantní pro správce).90 dnů
Typo3be_typo_userPři přihlašování uživatele k uzavřenému prostoru ukládá zadaná přístupová data.Relace
Typo3fe_typo_userStandardní relace cookie od TYPO3. Při přihlašování uživatele k uzavřenému prostoru ukládá zadaná přístupová data.Relace
SBS Ecoclean GmbHPHPSESSIDTento soubor cookie ukládá vaši aktuální relaci s ohledem na aplikace PHP a zajišťuje, aby byly plně zobrazeny všechny funkce stránky založené na programovacím jazyce PHP.Relace
SBS Ecoclean gmbHpopUpCoockieUložte svou první návštěvu na webové stránce SBS Ecoclean Group, aby se vyskakovací oznámení objevily pouze jednou denně.1 dne
SBS Ecoclean GmbHomCookieConsentUloží stav souhlasu uživatele pro soubory cookie v aktuální doméně.1 rok

 

 

Použití našich webových stránek je možné bez cookies. V prohlížeči můžete zakázat ukládání souborů cookie, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit, aby vás prohlížeč upozorňoval na odeslání souboru cookie. Soubory cookie můžete také z pevného disku počítače kdykoli smazat.

3.3 Automaticky sbíraná data

Webové stránky společnosti Ecoclean můžete navštívit, aniž byste museli sami poskytovat osobní údaje.

 

Při návštěvě webové stránky www.ecoclean-group.net webový server zaznamenává na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO automaticky protokoluje soubory, které nelze přiřadit konkrétní osobě.

 

Tato data zahrnují např.

 

  • Typ a verze prohlížeče,

  • použitý operační systém,

  • Referenční URL (dříve navštívená stránka),

  • Název hostitele požadujícího počítače,

  • Datum a čas přístupu k požadavku serveru

 

Tyto údaje jsou shromažďovány a uchovávány po dobu 7 dnů pouze za účelem statistické analýzy a z bezpečnostních důvodů (např. vyšetřování zneužívajících nebo podvodných činností) a poté vymazány. Pokud je pro účely prokázání požadováno delší uchování údajů, jsou vyňaty ze zrušení až do konečného objasnění incidentu.

3.4 Newsletter (dále jen "Malings")

Budeme Vás pravidelně informovat e-mailem na vaši žádost o aktuálním vývoji cen a dalších zajímavých nabídkách ze srovnání výrobků a služeb společnosti Ecoclean. Registrace je dobrovolná a probíhá prostřednictvím tzv. double opt-in procedury. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení vaší registrace. To je nezbytné, aby se žádná třetí strana nemohla přihlásit pomocí vaší e-mailové adresy. Aby bylo možné prokázat registraci v souladu s právními požadavky, datum registrace, doba potvrzení a adresa IP jsou založeny na našich oprávněných zájmech. Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR zaznamenáno.

 

V souvislosti s registrací souhlasíte se zpracováním specifikovaných dat pro odesílání nebo přijímání e-mailů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR). Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna.

 

E-mailové adresy a údaje uložené při přihlašování aplikace můžeme uchovat až na tři roky na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), než je vymažeme pro účely zasílání informačního bulletinu, aby bylo možné dokázat předchozí souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné ochrany proti nárokům. Individuální požadavek na zrušení je kdykoli možný za předpokladu, že je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

3.5 Kontaktní formulář

Při kontaktu s námi (např. kontaktním formulářem, e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím sociálních médií) se zpracovávají údaje uživatele o zpracování požadavku na kontakt a jeho zpracování v souladu s. článkem. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR. Uživatelské informace mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky ("CRM systém") nebo srovnatelné organizaci žádostí.

 

Po dokončení požadavku budou údaje, které nám byly předány, smazány.

3.6 Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme kontrolu a vyloučení interakcí na našich webových stránkách prostřednictvím automatizovaného přístupu, například tzv. roboty, Google reCAPTCHA. reCAPTCHA je služba Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google". Díky této službě může společnost Google určit, ze které webové stránky je zaslána žádost a od které IP adresy používáte takzvané vstupní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může Google shromažďovat dodatečné informace, které jsou nezbytné pro nabídku a záruku této služby.

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zabezpečení našich webových stránek a v obraně proti nežádoucímu automatizovanému přístupu ve formě nevyžádané pošty nebo podobně.

 

Další informace o využívání uživatelských dat společností Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy

 

Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské zákony na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3.7 Google mapy

Pomocí Map Google zobrazujeme interaktivní mapy a vytváříme trasy jízdy. Mapy Google jsou nabídkou společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené státy.

 

Pomocí služby Mapy Google můžete informace o používání tohoto webu včetně vaší IP adresy a (výchozí) adresy zadané ve funkci Plánovač tras přenést do Googlu ve Spojených státech. Když navštívíte webové stránky na našich webových stránkách, které obsahují Mapy Google, váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah map přenáší společnost Google přímo do vašeho prohlížeče a integruje jej do webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad množstvím dat, které společnost Google shromažďuje tímto způsobem. V každém případě bude přeneseno datum a čas návštěvy na dotyčném webu, internetové adrese nebo URL navštívených webových stránek a (výchozí) adresa zadaná během plánování trasy. Nemáme žádný vliv na další zpracování a využívání údajů společností Google, a proto za to nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost. 
 

Pokud nechcete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala informace o vás prostřednictvím našeho webu, můžete zakázat JavaScript v nastavení prohlížeče. Prohlížeč map však v tomto případě nebudete moci používat. 
 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Google, jakož i vaše práva a možnosti ochrany vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské zákony na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3.8 Leaflet API - OpenStreetMap

Tento web používá Leaflet API, mapovou službu, která umožňuje integraci OpenStreetMap - alternativy open source z Google Maps - do webových stránek. Z technického hlediska je nutné provést dotazy na jiné servery pro správné zobrazení. Tato šetření by v zásadě umožnila, aby informace o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) byly přenášeny na jiné servery a ukládány tam. Po analýze vývojovými nástroji jsou ostatní servery omezeny na mapy.wikimedia.org (mapová vrstva) a unpkg.com (soubory letáků).

Máte možnost deaktivovat službu OpenStreetMap a zabránit tak přenosu dat třetím stranám deaktivací JavaScriptu v prohlížeči. Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci používat zobrazení mapy na našem webu, nebo jen v omezené míře.

Více informací o OpenStreetMap naleznete na https://www.openstreetmap.de. Další informace o použitém letáku API naleznete na adrese https://www.leafletjs.com

4 Pomocí webových analytických nástrojů, remarketingu a nástrojů pro zpětné zacílení

Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Společnost DPGR využívá společnost Ecoclean k optimalizaci naší online přítomnosti, aby mohla sestavit cílenější nabídky a zkontrolovat efektivitu reklamních opatření, různých nástrojů nebo pluginů pro analýzu webu, remarketing a retargeting.

 

Používají se soubory cookie, předávají se adresy IP a/nebo zaznamenávají a vyhodnocují různé typy dat. Patří mezi ně například počet návštěvníků webu, doba trvání návštěvy, průměrná doba načítání stránky, původ návštěvníků.

 

Ecoclean využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu užívání webových stránek uživateli. Informace generované cookie o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy tam. Společnost Ecoclean aktivovala anonymizaci IP přidáním kódu "gat._anonymizeIp ();" na webových stránkách, takže vaše IP adresa je nejdříve zkrácena společností Google v rámci členských států EU nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( tzv. IP maskování). Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Společnost Ecoclean použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek společnosti Ecoclean a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.

 

Společnost Google nabízí rozšíření pro prohlížeče (doplňky), které mohou zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics a zpracování těchto údajů společností Google. Add-On lze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stahovat a instalovat na vlastní nebezpečí.

 

Další informace naleznete v části http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně dat).

 

Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské zákony na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

5 Social Plug-Ins

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší on-line nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) využíváme tzv. "Social Plug-ins" („Plug-Ins“). Plug-iny, které používáme, jsou uvedeny níže:

5.1 LinkedIn

Používáme “follow plugin”, provozovaný sítí LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, United States. Pokud zadáte webové stránky, které mají doplněk “follow plugin” společnosti LinkedIn, připojí se automaticky k serverům LinkedIn. LinkedIn je informována, že jste navštívili náš web s vaší IP adresou. Pokud používáte „follow plugin“ LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, může LinkedIn spojit vaši návštěvu našich stránek s vámi a vaším uživatelským účtem.


Aktuální informace o ochraně osobních údajů ve „Follow-Plugin“ a další informace naleznete na této webové stránce http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.2 XING

Na našich webových stránkách je integrováno tlačítko sdílení XING, plug-in sociálních sítí XING. Poskytovatelem služby je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

 

Při přístupu na tento web váš prohlížeč rychle vytvoří spojení se servery XING SE ("XING"), s nimiž bude fungovat funkce "XING Share Button" (zejména výpočet / zobrazení hodnoty čítače). Společnost XING neukládá osobní údaje o vás prostřednictvím vyvolání této webové stránky. Zejména XING neukládá žádné adresy IP. Neexistuje ani vyhodnocení vašeho chování při používání pomocí cookies ve spojení s "XING Share Button". Aktuální informace o ochraně údajů k "Tlačítko sdílení XING" a další informace naleznete na této webové stránce: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti XING SE naleznete na adrese: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

5.3 Kununu

Na našich webových stránkách se používá tlačítko "Kununu" v sociální síti Kununu. Kununu je aplikace služby XING (viz bod 5.1). Při přístupu na tento web váš prohlížeč rychle vytvoří spojení se servery XING SE ("XING"), s nimiž bude fungovat funkce "Kununu Share Button" (zejména výpočet / zobrazení hodnoty čítače). Společnost XING neukládá osobní údaje o vás prostřednictvím vyvolání této webové stránky. Zejména XING neukládá žádné adresy IP. Neexistuje žádné vyhodnocení vašeho chování při používání cookie v souvislosti s "Kununu Share-Button". Aktuální informace o ochraně údajů k "Kununu Share Button" a další informace naleznete na této webové stránce: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

5.4 Youtube

Pro zařazení videí používáme poskytovatele YouTube, společnost Google Inc., která se nachází na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na některých našich webových stránkách používáme moduly plug-in od poskytovatele YouTube. Když navštívíte webové stránky naší prezentace v internetu, které jsou dodávány s takovým plug-inem - například naše knihovna médií - je vytvořeno spojení se servery YouTube. Tímto oznámíte serveru YouTube, kterou z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen YouTube, YouTube přidělí tyto informace vašemu osobnímu účtu. Při použití plug-in, jako je například kliknutím na tlačítko Start u videa také přiřadí tyto informace k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se odhlásíte z uživatelského účtu YouTube a dalších uživatelských účtů společností YouTube LLC a Google Inc., než začnete používat náš web a vymazat odpovídající soubory cookie firem.

 

Další informace o zpracování dat a ochraně soukromí společností YouTube (Google) naleznete v části www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6 Smazání údajů

Není-li výslovně uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ukládaná data se odstraní, jakmile již nebudou vyžadována pro svůj účel a odstranění není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat. Nejsou-li data vymazána, protože jsou vyžadována pro jiné a oprávněné účely, bude jejich zpracování omezeno. Tzn. data jsou blokována a nejsou zpracovávána k jiným účelům. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů

7 Vaše práva

Ohledně vašich práv a dalších dotazů týkající se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat pod kontaktními údaji uvedenými výše v bodě 1.

 

Máte následující práva:

7.1 Právo na informace 

Máte právo kdykoli požádat o bezplatné informace o vašich osobních údajích uchovávaných v Ecoclean, jejich původu a příjemci, o účelu zpracování údajů, plánované době trvání uložení dat, včetně kopie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování (čl. 15 odst. GDPR). 

7.2 Právo na nápravu 

Kromě toho máte právo kdykoli okamžitě opravit nesprávné osobní údaje nebo vyplnit neúplné osobní údaje (článek 16 GDPR).  

7.3 Právo odvolat souhlas

 Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním dat kdykoli a s účinkem do budoucnosti, aniž byste museli důvod odvolání (článek 7 (3) GDPR).

7.4 Právo na vymazání 

Máte právo, aby vaše osobní údaje byly okamžitě smazány, pokud již nejsou nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány, nebo pokud odvoláte souhlas se zákonným zpracováním a neexistuje žádný jiný právní základ pro ukládání. Pokud máte námitky proti zpracování a neexistuje žádný prioritní zájem na zpracování, vaše data budou také vymazána. Nakonec se údaje vymažou, pokud je zpracování z jiných právních důvodů nepřípustné (čl. 17 GDPR).

7.5 Právo na omezení zpracování 

Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů za předpokladu, že odmítnete správnost vašich osobních údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost.

 

Omezení platí i v případě, že zpracování je protiprávní, ale odmítnete vymazání vašich osobních údajů a vyžadujete omezení použití namísto smazání, nepotřebujeme vaše osobní údaje k těmto účelům, ale uplatňujete, vykonáváte nebo obhajujete. Nebo jste proti zpracovávání vznesli námitky, ale dosud jste nezjistili, zda existují oprávněné důvody pro uchovávání údajů u společnosti Ecoclean, které převažují nad vaším zájmem (článek 18 GDPR).

7.6 Právo na přenosnost dat 

Máte právo obdržet Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo je předat jiné odpovědné osobě za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu a zpracování probíhá automatizovaně (čl. 20 odst. GDPR).

7.7 Rozporové právo 

Nakonec máte právo kdykoli s budoucím účinkem odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Máte právo kdykoli vznést námitky proti vytvoření uživatelských profilů a zpracování vašich osobních údajů za předpokladu, že zpracování vychází z vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány, pokud neexistují přesvědčivé oprávněné důvody pro vaše zájmy, práva a svobody. Pokud jsou vaše osobní údaje používány pro účely přímé inzerce, máte samozřejmě jakékoli právo vznést námitky proti takovému zpracování (článek 21 GDPR).

7.8 Právo na odvolání

Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru (článek 77 GDPR).

8 Platnost a aktualizace

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Stav: 25. května 2018

 

Downloadform pdf cz