• Roztoky na čištění automobilových dílů

Čištění dílů v automobilovém a dodavatelském průmyslu

Ať už se jedná o osobní automobily, dodávky nebo nákladní automobily, v žádném jiném odvětví nejsou požadavky na čištění dílů tak rozmanité a vysoké jako v automobilovém průmyslu. Od motorů a převodovek přes konstrukční součásti pro vstřikovací, brzdové, řídicí a asistenční systémy až po díly podvozku má čistota dílů rozhodující vliv na kvalitu následných procesů, respektive na dlouhodobě bezchybnou a bezpečnou funkci komponentů. Aby ji bylo možné spolehlivě zaručit, nabízí firma Ecoclean optimálně přizpůsobená a energeticky efektivní čisticí řešení, která umožňují splnit příslušné specifikace na partikulární a chemickou čistotu vhodným způsobem, stabilně a ekonomicky.


Čisticí technologie pro automotive komponenty

Ecoclean nabízí celosvětově dostupná kompletní řešení zaměřená na budoucnost pro průmyslové čištění dílů, povrchové obrábění za pomoci vody a automatizaci na míru. Používány jsou čisticí a odhrotovací systémy na bázi vody přizpůsobené specifickým požadavkům a aplikacím automobilových výrobců a dodavatelů (např. specifikace čistoty, kapacita, čas cyklu), například pro součásti pohonu a převodovky, jako jsou klikové skříně, hlavy válců, klikové a vačkové hřídele, převodovky a skříně a díly hydrauliky. Pro efektivní dávkové čištění, například u dílů pro brzdové, řídicí a vstřikovací systémy, jsou k dispozici ekologické čisticí systémy na bázi vody a rozpouštědel, které ekonomicky splní i ty nejvyšší požadavky na čistotu. Aktivaci, například u pouzder válců a brzdových kotoučů před aplikací povlaku na ochranu proti korozi a pro redukci jemného prachu, lze s našimi řešeními pro úpravu povrchů provést stejně účinně a efektivně, jako například čištění svarů na dílech podvozku. Pro dílčí čisticí aplikace a požadavky při montáži nabízíme různé technologie pro suché procesy.

Rozsáhlé know-how pro čištění v automobilovém průmyslu

Aby bylo možné vhodně, udržitelně a efektivně vyřešit velmi rozmanité požadavky v automobilovém a dodavatelském průmyslu, je v první řadě zapotřebí rozsáhlého technologického know-how. Kromě toho je předpokladem znalost příslušných aplikací. Díky našim dlouholetým zkušenostem a množství realizovaných projektů pro OEM a dodavatele po celém světě můžeme nabídnout obojí. Rozsáhlé vybavení našich technologických center včetně laboratoře čistoty a čistého prostoru pro rychlou kontrolu technické čistoty umožňuje provádět testy čištění s originálně znečištěnými díly za podmínek blízkých výrobě. Na základě materiálu, geometrie součástí, znečištění, požadavků na čistotu a kapacitu tak vznikají flexibilní, technicky a ekonomicky optimální čisticí řešení včetně automatizace.

clear
Downloadform pdf cz