• Řešení a systémy pro čištění součástí ve všeobecném průmyslu

Čištění dílů ve všeobecném průmyslu

Všeobecný průmysl zahrnuje množství odvětví, která zpracovávají obrobky vyrobené různými výrobními technologiemi z nejrůznějších materiálů. Patří mezi ně například odlévané, obráběné, vysekávané, ohýbané, lisované a hluboce tažené díly, díly pro hydraulické a pneumatické systémy nebo aditivně vyráběné komponenty. Pro zajištění kvality následných procesů, jako je například tepelné zpracování, povlakování, lepení, montování, a dlouhodobě bezchybné funkce musí být obrobky správně čisté. V mnoha odvětvích je přitom nutné dodržet čím dál přísnější požadavky na partikulární a chemickou čistotu. Výzvu současně představují vysoké kapacity a hmotnosti, krátké dodací lhůty a částečně také nízké marže. Ecoclean nabízí pro tyto požadavky optimálně dimenzovaná, flexibilně využitelná a energeticky efektivní čisticí řešení. Tato řešení umožňují dostát nejrůznějším požadavkům na čistotu, a to s vhodností pro danou aplikaci, s procesní bezpečností a vysokou mírou ekonomičnosti.


Čisticí technologie pro všeobecný průmysl

Ecoclean nabízí celosvětově dostupná kompletní řešení zaměřená na budoucnost pro průmyslové čištění dílů, povrchové obrábění za pomoci vody a automatizaci na míru. V závislosti na specifických požadavcích a aplikacích (např. stupeň výroby, znečištění, požadavky na čistotu, kapacitu, hmotnost) jsou k dispozici nejrůznější systémy pro dávkové čištění s médii na bázi vody a ekologických rozpouštědel. S inovativními systémy pro čistění a odhrotování jednotlivých dílů v rámci jednoho procesu rovněž přispíváme k udržení kusových nákladů na nejnižší možné úrovni. Částečné čištění nebo aktivaci povrchů lze s našimi řešeními pro suché čištění nebo úpravu povrchů provést účinně a efektivně.

Rozsáhlé know-how v oblasti čištění pro všeobecný průmysl

Aby bylo možné vhodně, udržitelně a efektivně vyřešit velmi rozmanité požadavky ve všeobecném průmyslu, je v první řadě zapotřebí rozsáhlého technologického know-how. Kromě toho je předpokladem znalost příslušných aplikací. Díky našim dlouholetým zkušenostem a množství realizovaných projektů pro velké, střední i malé firmy prakticky ze všech oblastí všeobecného průmyslu můžeme nabídnout obojí. To nám v kombinaci s rozsáhlým vybavením našich technologických center umožňuje provádět testy s originálně znečištěnými díly za podmínek blízkých výrobě pro každý čisticí požadavek. Na základě materiálu, geometrie součástí, znečištění, požadavků na čistotu a kapacitu tak vznikají flexibilní, technicky a ekonomicky optimální a do budoucna udržitelná čisticí řešení – na přání rovněž včetně automatizace.

clear
Downloadform pdf cz