Ecoclean Connect vzdálená služba & digitalizace – Vědět, co se děje. Včera,dnes i zítra.

  Toto inovativní cloudové řešení optimalizuje plánování výroby, dostupnost zařízení, dokumentaci i propojení s nadřazenými řídicími systémy. Tímto způsobem zvyšuje Ecoclean Connect vaši produktivitu a konkurenceschopnost.

  Výroba se transformuje díky pokroku v digitalizaci a propojení výrobních procesů v síti. Cílem Průmyslu 4.0 je optimalizovat efektivitu provozu, vytvářet konkurenční výhody, podnítit růst a tím i podniky orientované na budoucnost. V tomto ohledu čelí průmysl čištění průmyslových dílů také novým výzvám. Jednou z takových výzev je inteligentní využití masy dat, jejichž sběr je dnes již nejmodernější, vzhledem k neustálému získávání, monitorování a protokolování různých parametrů stroje, jako jsou tlaky, teploty, spotřeba energie a provozní hodiny.

  Definovaná data generovaná řídicím systémem stroje jsou přenášena bezpečným spojením do cloudu pro ukládání, vyhodnocení a inteligentní integraci pomocí nejnovějších technologií a infrastruktury. Do komplexního programu správy strojového parku lze zahrnout více čisticích strojů.

   

  Vizualizace Ecoclean Connect je implementována ve
  formě řídicích panelů na počítačích nebo tabletech:

  • Condition Monitoring: Získávání procesních a výrobních
   dat včetně historie
  • Documentation: Požadavky na dokumentaci a sledování
   směrem k vašim zákazníkům
  • Production planning: Využití a plánování výroby pro
   současné a budoucí objednávky
  • Predictive maintenance: Plán údržby a preventivní opatření
  • Connectivity: Standardní rozhraní pro připojení k síti s vyšší
   strukturou řízení
    

  clear
  Downloadform pdf cz