• Komponenty pro EUV a DUV litografii
  • Skener destiček
  • Depozitní systémy
  • Vysokovakuové vývěvy a ventily
  • Komponenty pro vysoce výkonné lasery (High-Power Ultra-Short-Wavelength)
  • Komponenty pro vědecké měřicí a analytické systémy, např. plynové chromatografy, elektronové skenovací mikroskopy, hmotnostní spektrometry
  • Optické substráty, jako jsou čočky, hranoly, destičky, filtry, masky,...
     
Downloadform pdf cz