Standardní rozhraní pro vytváření sítí s řídicími strukturami vyšší úrovně

  • Připojení k řídicím strukturám vyšší úrovně prostřednictvím společných protokolů rozhraní
  • Optimalizované rozhraní pro službu Ecoclean
  • Automatická služba upozornění e-mailem

Downloadform pdf cz