Využití a plánování výroby pro současné a budoucí objednávky

  • OEE, dostupnost, využití
  • Přehled doby běhu a propustnosti
  • Lokální a časově nezávislé monitorování všech systémů v systému (správa vozového parku)
  • Statistiky zpráv

Downloadform pdf cz