Časový plán údržby a preventivních opatření

  • Stav systému ve volně volitelném časovém bodě v budoucnosti
  • Cílená předpověď údržby pro čerpadla, ohřívače, klapky a filtry
  • Doporučení pro údržbu pro tvorbu plánů údržby
  • Pokyny k automatické údržbě

Downloadform pdf cz