• Čisticí systémy na bází vody jako jednokomorové a dvoukomorové systémy, až 8 dávek/h
  • Řadové máčecí systémy za použití vody, až 20 dávek/h
  • Čisticí systémy na bází rozpouštědel jako jednokomorové a dvoukomorové systémy, až 12 dávek/h
  • Vysokotlaké čištění pomocí rozpouštědel
  • Flexibilní procesní technika, např. ostřikování, máčení, tlakové obtékání, injekční zaplavování, ultrazvuk – rovněž se smíšenými frekvencemi, pulzní čištění střídáním tlaku (PPC)
  • Flexibilní pohyb dílců, např. otáčení, naklápění, oscilace
  • Rotační pohony s řízenou frekvencí pro šetrné čištění
  • Vakuové sušení (rozpouštědla), horkovzdušné sušení v kombinaci s vakuovým sušením (voda)
  • Příprava médií přizpůsobená technologii čištění, procesu, znečištění a kapacitě, např. destilace, vakuový výparník, ultrafiltrace, systém s demineralizovanou vodou, odsolovací roztok
  • Částečná a plná automatizace včetně transportu zboží
Downloadform pdf