EcoCcompact

The compact solution for highest cleaning efficiency

EcoCcompact

EcoCcompact

EcoCcompact

EcoCcompact

EcoCcompact – Kompaktní řešení. Nejvyšší efektivita čištění

V úplném vakuu pracující jednokomorové zařízení pro čištění a konzervaci modifikovanými alkoholy a nehalogenovými uhlovodíky. Poskytuje vám vysokou kvalitu čištění a současně krátké pracovní cykly a maximální flexibilitu v různých čisticích úkolech.

Díky flexibilnímu stavebnicovému principu (provedení s 1 až 3 nádržemi) můžete zařízení EcoCcompact jednoduše přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Proto se hodí pro široké spektrum použití od rychlého odmašťování až po náročný čisticí úkol s konkrétními požadavky na čistotu součástí.

Díky výběru ze dvou různých velikostí pracovních komor ho lze přizpůsobit velikosti dávky podle požadavků zákazníka. Tím se minimalizují náklady na jeden kus. Společnost Ecoclean nabízí k zařízení EcoCcompact rozsáhlé varianty vybavení, které můžete vybírat podle vašich požadavků.

Uživatelé těží z:

  • Flexibilní možnosti použití: pro různé aplikace od předběžného čištění, mezičištění a konečného čištění až po konzervaci
  • Koncepce zařízení s budoucností: vhodné pro použití s uhlovodíky a modifikovanými alkoholy za měnících se výrobních podmínek
  • Snížené náklady na kus: díky objemově optimalizované sestavě dávek součástí s vysokou kapacitou
  • Optimální čistota technických součástí: optimální kvalita čištění díky vylepšenému vedení média a frekvenčně řízenému postupu zaplavování
  • Intuitivní obsluha zařízení: Ovládací panel (rozhraní člověk–stroj) s přehledným sledováním procesu, diagnostikou chyb a zobrazením servisních intervalů, připravený pro Průmysl 4.0
  • Jednoduchost údržby: promyšlená, kompaktní konstrukce se snadnou přístupností a malými instalačními rozměry
  • Specifické zákaznické prvky: Různé možnosti konfigurace v základní verzi


Rozpouštědla jsou mimořádně výkonnými čisticími médii a umožňují spolehlivé a hospodárné odstraňování olejů, tuků, emulzí a třísek mezi výrobními procesy nebo po jejich skončení.

Malé provozy s poměrně nízkými výrobními kapacitami i velkoprovozy s decentralizovanými čisticími stanovišti mají profitují z vyzrálé technologie zařízení EcoCcompact.

Downloadform pdf cz