Obrábění povrchů –
Zařízení pro obrábění a ošetřování povrchů

Společnost Ecoclean je předním poskytovatelem kompletních řešení ošetřování povrchů. K nim patří zařízení a procesy, které mění povrch obrobků všech typů, aby mohly být bez problémů prováděny následující procesní kroky. To může být např. odstraňování otisků prstů z plastových dílů před jejich lakováním, nebo také aktivace povrchů odlitků před jejich tepelným zušlechtěním. Dále nabízíme zařízení a procesy ke konzervaci součástí horkým voskem a k odlakování součástí vodou pod tlakem až 2 500 bar.

Obrábění povrchů

clear
Downloadform pdf cz