• Slitiny hliníku
  • Slitiny titanu
  • Kompozitní materiály, např. plasty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFK)
  • Tvárná litina
  • Šedá litina
  • Sintrované kovy
  • Umělá hmota
  • Keramika
Downloadform pdf cz