Mega 86W

The solution for demanding applications

Mega 86W

Mega 86W

Mega 86W

Mega 86W

Mega 86W

Stroj Mega 86W nabízí široké použití pro aplikace, u nichž musí být ve vícestupňovém vodném ponorném čistícím procesu dosaženo vysokých průchodností a vysoké kvality povrchových ploch nejjemnějším čištěním.

Integrované úpravné zařízení a maximálně uzavřený oběh media způsobují optimální životnost lázně a minimalizaci provozních nákladů.
Díky nejrůznějším variantám procesů a vybavení se čistící zařízení Mega 86W používá pro čištění sypkých hmot stejně tak úspěšně jako pro nejjemnější čištění dílů určených pro zdravotnictví.

Zařízení a postup

 • Vícestupňový proces praní a proplachování se sušením horkým vzduchem
 • Celoplošné čištění metodou ponorného čištění
 • Otočný, výkyvný a zdvižný/ spouštějící pohyb košů s díly, který podporuje účinek čištění a vysoušení
 • Automatické zakrytí koše s díly poklopem
 • Kompletní trubkové vedení z nerez oceli
 • Provoz bez odpadních vod díky integrované úpravné jednotce Aquaclean
 • Rozšíření průchodnosti díky dodatečným otočným podvozkům
 • Pohon dopravního zařízení přes servomotory nevyžadující údržbu
 • Individuální programování procesních postupů
 • Diagnóza chyb pomocí textového displeje na ovládacím panelu
 • Uzavřená konstrukce zařízení s velkými posuvnými dveřmi pro optimální přístup
 • Automatické zavážecí zařízení

 
Dodatečné vybavení

 • Dodatečné proplachovací lázně
 • Filtrační zařízení
 • tryskové záplavové mytí
 • Ultrazvuk
 • Vakuové sušení
 • Zařízení pro úplné odsolení
 • Sedimentační nádrž
 • Membránová filtrace pro dodatečnou úpravu lázně
 • Automatické dávkovací zařízení

 
Výhody

 • V běžném provozu bez odpadní vody
 • Maximalizace doby trvanlivosti lázní díky průběžnému čištění
 • Minimalizace spotřeby energie díky využití odpadového tepla
 • Minimalizace objemu nečistot díky nízké koncentraci zbytkového množství
 • Úsporná spotřeba čistících medií
 • Flexibilní přizpůsobení na výkon průchodnosti a kvalitu čištění

Mega 86W

Zpět

 

Downloadform pdf cz