Odjehlování vysokotlakým proudem vody v kombinaci s nízkotlakými procesy pro čištění dílů

Spolehlivé odjehlování a čištění stabilním procesem je rozhodující pro bezchybnou funkci dílů, ale také pro vysokou kvalitu následných procesů, např. lepení, utěsňování a montování.

Se zařízením EcoCvelox představuje Ecoclean zcela nový, kompaktní koncept pro nákladově efektivní odjehlování a čištění dílů vysokotlakým proudem vody s integrovaným, vysoce dynamickým lineárním dopravním systémem. Individuálně konfigurovatelné a v závislosti na procesu rozšířitelné zařízení umožňuje obrábět díly o velikosti až 200 x 200 x 200 mm, při době cyklu pouhých 15 sekund na paletu, v systému tzv. jednoprocesního toku (One Piece Flow).

Pro rychlé a jednoduché programování vysokotlakého odjehlování, které se může provádět s jednou tryskou nebo volitelně s vysokotlakým revolverem vybaveným až pěti různými tryskami, je možné integrovat rozhraní CAD/CAM. To společně s inovativním řešením manipulace s díly zajišťuje implementaci procesů pro nové obrobky v nejkratším možném čase.

Čištění a sušení dílů lze provádět vstřikovacím zaplavením, postřikováním, cíleným oplachování a ultrazvukem, stejně tak vysokorychlostním ofukováním a vakuovým sušením. Nakládání dílů může být realizováno automaticky s portálem či robotem, nebo také ručně.

Čištění jednotlivých dílů

clear
Downloadform pdf cz