• Stroje na čištění dílů pro e-mobilitu

Čištění dílů v oblasti e-mobility

Elektromobilita s pohonem na baterie nebo palivové články a vývoj inovativních asistenčních systémů staví čištění dílů před nové a měnící se výzvy. Čisticí aplikace se tak z části přesouvají do montážního procesu. Důvodem jsou kromě jiného částice, které jsou zanášeny například procesy spojování nebo nakupovanými díly a představují funkční riziko (např. zkrat). Velmi tenké materiály katod a anod pro bipolární desky musí být zbaveny zbytků ve formě částic a filmů. Trend využívání lepených spojů z části přispívá k vyšší potřebě partikulární a chemické čistoty. Nová řešení pro lehké konstrukce, materiály a výrobu rovněž vyžadují přizpůsobené čisticí procesy. Navíc je třeba zohlednit součásti pro bezpečnostně relevantní systémy, jako je například řízení, brzdy a ABS. Pro tyto požadavky firma Ecoclean vyvíjí a vyrábí čisticí řešení optimálně přizpůsobená aplikaci, která kromě potřebné částicové a molekulární čistoty zajišťují vysokou míru flexibility a ekonomičnosti.


Čisticí technologie pro e-mobilitu

Ecoclean nabízí celosvětově dostupná kompletní řešení zaměřená na budoucnost pro průmyslové čištění dílů, povrchové obrábění za pomoci vody a automatizaci na míru. K dispozici jsou různé metody suchého a mokrého čištění přizpůsobené specifickým požadavkům a aplikacím automobilových výrobců a dodavatelů (např. výrobní proces, znečištění, specifikace čistoty, kapacita, doby procesů), a to i pro kombinované použití v systému. Pro efektivní čištění, například dílů pro převodové, brzdové a řídicí systémy, zahrnuje naše rozsáhlé portfolio ekologické čisticí systémy na bázi rozpouštědla a na bázi vody. Aktivaci, například u brzdových kotoučů před aplikací povlaku na ochranu proti korozi a pro redukci jemného prachu, lze s našimi řešeními pro úpravu povrchů provést stejně účinně a efektivně, jako například čištění svarů na dílech podvozku.

Rozsáhlé know-how pro čištění v oblasti e-mobility

Aby bylo možné vhodně, udržitelně a efektivně vyřešit velmi rozmanité požadavky v automobilovém a dodavatelském průmyslu, je v první řadě zapotřebí rozsáhlého technologického know-how. Kromě toho je předpokladem znalost příslušných aplikací. Díky našim dlouholetým zkušenostem, našemu včasnému zapojení v oblasti e-mobility a množství realizovaných projektů pro OEM a dodavatele po celém světě můžeme nabídnout obojí. To nám v kombinaci s rozsáhlým vybavením našich technologických center umožňuje provádět testy s originálně znečištěnými díly za podmínek blízkých výrobě pro každý čisticí požadavek v oblasti e-mobility. Na základě materiálu, geometrie součástí, znečištění, požadavků na čistotu a kapacitu tak vznikají flexibilní, technicky a ekonomicky optimální čisticí řešení včetně automatizace.

clear
Downloadform pdf cz