• Čisticí systémy na vodní bázi, např. robotické články, závěsné dopravníky, řadové máčecí systémy, komorové systémy
  • Suché čištění, např. plazma, laser, CO2, vakuové vzduchové čištění, nasycená a suchá vodní pára
  • Úprava povrchů, např. pulzující vysokotlaký paprsek vody, laser
  • Vysokotlaké a střednětlaké odhrotovací systémy na vodní bázi (300 až 3000 barů)
  • Systémy pro čištění za pomoci rozpouštědel jako jednokomorové a dvoukomorové systémy
  • Vysokotlaké čištění rozpouštědly (10 až 16 barů)
  • Flexibilní procesní technika, např. ostřikování, máčení, tlakové obtékání, injekční zaplavování, ultrazvuk – rovněž s různými frekvencemi, pulzní čištění střídáním tlaku (PPC)
  • Flexibilní pohyb dílců, např. otáčení, naklápění, oscilace
  • Vakuové sušení po čištění pomocí rozpouštědel nebo vody, horkovzdušné sušení v kombinaci s vakuovým sušením (vodní)
  • Příprava médií přizpůsobená technologii čištění, procesu, znečištění a kapacitě, např. destilace, vakuový výparník, ultrafiltrace, systém s demineralizovanou vodou, osmóza, odsolovací roztok
  • Částečná a plná automatizace včetně transportu zboží pomocí válečkových dopravníků, robotů nebo nakládacích portálů
Downloadform pdf