Intuitive HMI panel with clearly laid out process tracking and partial visualization

High flexibility thanks to various load composition possibilities

Adaptable operation with hydrocarbons and modified alcohols

EcoCcore – Nová dimenze čištění rozpouštědly

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore

EcoCcore – Nová dimenze čištění rozpouštědly

Rostoucí požadavky na kvalitu součástí vyžadují stále komplexnější řešení průmyslového čištění dílů. EcoCcore je zařízení koncipované pro čištění rozpouštědly, které je dokonale přizpůsobeno těmto požadavkům. Nabízí maximální flexibilitu, vysokou výkonnost z hlediska kapacity a objemu a zaručuje tak optimální využití nákladů.

Maximální flexibilita a vysoká výkonnost zaručuje optimální využití nákladů


Zařízení EcoCcore spojuje veškeré výhody zařízení pro čištění rozpouštědly s nejjednodušší obsluhou a promyšlenou konstrukcí zařízení.

Uživatelé těží z:
  • Dokonale jednoduchá údržba: promyšlená modulární konstrukce usnadňuje přístup.
  • Intuitivní obsluha zařízení: nový ovládací panel (rozhraní člověk–stroj) s přehledným sledováním procesů díky integrované vizualizaci dílů.
  • Zvýšená kapacita dávek: zvyšuje kapacitu a snižuje náklady na jeden kus.
  • Zvýšená škálovatelnost: Použití uhlovodíků a modifikovaných alkoholů v měnících se výrobních podmínkách.
  • Optimální technologie zařízení: vylepšené čištění součástí.
  • Dokonale jednoduchá údržba: promyšlená modulární konstrukce usnadňuje přístup.
  • Intuitivní obsluha zařízení: nový ovládací panel (rozhraní člověk–stroj) s přehledným sledováním procesů díky integrované vizualizaci dílů.
  • Vysoká flexibilita: maximální zisk díky různým sestavám dávek, kombinovanému tělesu filtru a konzervaci.

Downloadform pdf cz