• Čištění a balení dílů ve zdravotnickém průmyslu

Čištění dílů v lékařské technice

Lékařské technické produkty, jako například implantáty, nástroje, kanyly a endoskopy, kladou specifické požadavky na čisticí procesy a balení. Jejich součástí je nutnost spolehlivého odstranění nečistot z výrobních procesů také z kapilár, komplexních geometrií a porézních povrchů. Komponenty vyráběné aditivně metodou práškového lože již nesmí obsahovat žádné zbytky prášku. Díly a montážní skupiny pro velká zařízení, jako jsou rentgenové systémy, počítačové a MRI tomografy (CT a MRI), vyžadují rovněž velmi vysokou úroveň partikulární a chemické čistoty. Součástí je rovněž dodržování nařízení FDA a MDR ohledně identifikace produktů a kvalifikace zařízení, dokumentace a zpětné sledovatelnosti součástí a procesů. Firma Ecoclean pro tyto požadavky v lékařské technice nabízí celosvětově dostupná a na budoucnost zaměřená čisticí řešení na klíč včetně systémů pro čisté prostory a balicích systémů s lokálním servisem.


Čisticí a balicí technologie pro lékařskou techniku

Firma Ecoclean nabízí kompletní řešení pro celé spektrum čistění součástí. Její portfolio kromě toho zahrnuje řešení pro úpravu povrchů pomocí vody a rozpouštědel, automatizaci, systémy pro čisté prostory a balicí systémy pro implantáty a nástroje s validovanými obalovými materiály. K dispozici jsou různé systémy pro čištění jednotlivých dílů i dávek pomocí ekologických rozpouštědel a médií na bázi vody přizpůsobená specifickým požadavkům a aplikacím (např. předběžné, průběžné a konečné čištění, materiál, geometrie součástí, znečištění a požadavky na čistotu). Dílčí čištění lze s našimi metodami suchého čištění provádět v rámci bezpečných procesů a efektivně. Cílenou aktivaci povrchu, například definovaných oblastí implantátů pro optimální osseointegraci, umožňují naše řešení na bázi vody pro aktivaci povrchů bez přídavku abrazivních médií. Software vyvinutý speciálně pro lékařskou techniku, technologie RFID, audit trail a CFR 21 zajišťují bezchybnou identifikaci součástí, dokumentaci a zpětnou sledovatelnost

Rozsáhlé know-how v oblasti čištění pro lékařskou techniku

Aby bylo možné vhodně, udržitelně a efektivně vyřešit velmi rozmanité požadavky v lékařské technice, je v první řadě zapotřebí rozsáhlého technologického know-how. Kromě toho je předpokladem znalost aplikací a příslušných předpisů (FDA, MDR). Díky našim dlouholetým zkušenostem a množství realizovaných projektů můžeme nabídnout obojí. To nám v kombinaci s rozsáhlým vybavením našich technologických center včetně laboratoře čistoty a čistého prostoru umožňuje provádět testy s originálně znečištěnými díly za podmínek blízkých výrobě pro každý čisticí požadavek v oblasti lékařské techniky. Na základě materiálu, geometrie součástí, znečištění, požadavků na čistotu a kapacitu tak vznikají technicky a ekonomicky optimální a do budoucna udržitelná čisticí řešení – na přání rovněž včetně automatizace. Naši odborníci mohou v případě potřeby nabídnout podporu také při kvalifikaci IQ, OQ a PQ.

clear
Downloadform pdf cz