• Čisticí systémy na vodní bázi, např. komorové systémy, stříkací systémy, systémy s kruhovým cyklem, řadové máčecí systémy
 • Čisticí systémy na bázi rozpouštědel, např. komorové systémy
 • Vysokotlaké čištění pomocí rozpouštědel
 • Flexibilní procesní technika, např. ostřikování, máčení, tlakové obtékání, injekční zaplavování, ultrazvuk – rovněž s více frekvencemi, pulzní čištění střídáním tlaku (PPC)
 • Flexibilní pohyb dílců, např. otáčení, naklápění, oscilace
 • Vakuové sušení (rozpouštědla), horkovzdušné sušení v kombinaci s vakuovým sušením (voda), infračervené čištění
 • Příprava médií přizpůsobená technologii čištění, procesu, znečištění a kapacitě, např. destilace, vakuový výparník, ultrafiltrace, systém s demineralizovanou vodou, osmóza, odsolovací roztok, zásobování ultračistou vodou
 • Suché čištění, např. plazma, laser, CO2, vakuové vzduchové čištění, nasycená a suchá vodní pára
 • Úprava povrchů, např. pulzující paprsek vody, laser
 • Částečná a plná automatizace včetně transportu zboží
 • Systémy pro čisté prostory
 • Balicí řešení
Downloadform pdf