• Slitiny ušlechtilé oceli
  • Titan
  • Slitiny kobaltu a chromu, dentální slitiny kovů
  • Keramika
  • Plasty, např. termoplasty
  • Slitiny hliníku
  • Molybden
  • Wolfram
  • Měď
  • Tvárná litina
  • Sintrované kovy
Downloadform pdf cz