EcoCbooster

EcoCbooster

EcoCbooster

EcoCBooster

EcoCbooster

EcoCbooster

For innovative surface processing based on pulsation technology

EcoCbooster – Inovativní pulsační technologie obrábění povrchů

EcoCbooster je technologie obrábění a ošetřování povrchů patentovaná společností Ecoclean. Díky ní má impulsní vodní paprsek výrazně vyšší kinetickou energii. Mezi vhodné aplikace patří zdrsňování, aktivace, odstraňování vrstev, vytloukání jádra, odrezování a odlakování. Zejména ve srovnání s aplikacemi v oblasti velmi vysokého tlaku lze díky zařízení EcoCbooster dosáhnout významných úspor nákladů na údržbu a energie.

Metoda
 • Obráběcí tlak 300-900 bar (středotlaká technologie)
 • Účinek na povrch díky rázovému impulsu
 • Znásobení kinetické energie

Výhody

 • Není nutné používat speciální nástroje
 • Modulární montáž a provoz
 • Snížení provozních nákladů, mimo jiné díky cirkulaci procesní vody
 • Snížení spotřeby energie oproti obvyklé metodě vysokotlakého vodního paprsku
 • Vysoký plošný výkon a kapacita
 • Proces bez tryskacích prostředků
 • Obecné čištění součástí integrované do procesu
 • Lze používat na různé materiály

Zpět

Downloadform pdf cz