• Vodní čisticí systémy, např. jednokomorové a dvoukomorové systémy, in-line ponorné systémy
  • Ultrazvukové sériové ponorné systémy jako standardní a speciální řešení
  • Rozpouštědlové čisticí systémy jako jednokomorové a dvoukomorové zařízení
  • Speciální systémy pro vodní a rozpouštědlové čištění, např. velmi velkých součástí
  • Vysokotlaké čištění rozpouštědlem (10 až 16 barů)
  • Flexibilní procesní technologie, např. stříkání, máčení, tlakové zaplavování, injektážní zaplavování, ultrazvuk - i s více frekvencemi, ultrazvuk plus, pulzní tlakové
  • Flexibilní pohyb tkaniny, např. rotační, otočný, oscilační, zdvihový pohyb
  • Vakuové sušení po čištění rozpouštědlem nebo vodou, infračervené a/nebo horkovzdušné sušení - také v kombinaci s vakuovým sušením (vodou)
  • Úprava médií přizpůsobená technologii čištění, procesu, znečištění, požadavkům na čistotu a výkonnosti, např. destilace, vakuová odparka, ultrafiltrace, systém deionizované vody, systémy deionizované ultračisté vody, osmóza, odsolovací roztok
  • Částečná a úplná automatizace včetně přepravy zboží pomocí válečkových dopravníků, pomocí robotů nebo nakládacích portálů.

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

High Tech & High Purity

Účinná čisticí řešení pro vysoce čisté komponenty

Downloadform pdf cz