Automotive a elektromobilita

Vysoce účinný vakuový vysoušeč EcoCdry společnosti Ecoclean snižuje zatížení robotické buňky

Nižší investice a lepší výsledek čištění

Splnit vyšší požadavky na čistotu při stejné délce cyklu – aby mohl být opakovaně splněn tento požadavek při čištění klikové skříně vznětového motoru, německý výrobce automobilů vybavil své robotické buňky vysoce účinnými podtlakovými vysoušeči EcoCdry společnosti Ecoclean. Umožňují vynechat předběžné sušení v buňce a volný čas cyklu využít pro čištění a vysokotlaké odbřitování.

Součásti motoru a převodovky jsou v automobilové branži velmi často vysokotlakým způsobem odbřitovány a čištěny robotickými buňkami. Buňky díky své flexibilitě umožňují u obrobků, jako jsou hlavy válců, bloky motorů a klikové skříně, splnit vysoké požadavky na čistotu a krátké pracovní cykly. Pokud se zvýší požadavky na zbytkové nečistoty, například u nové generace motorů, potřebuje robot více času na čištění a odbřitování v buňce. Kapacita stanovená na základě výrobního taktu tak vyžaduje dodatečné robotické buňky. Stejný případ se vyskytl i u velkého německého výrobce automobilů. Ale společně se společností Ecoclean, Monschau, dokázali najít efektivnější řešení.

Čištění a odbřitování místo předběžného sušení

Kliková skříň je čištěna a odbřitována v robotických buňkách EcoCflex Classic. Než obrobek opustí buňku, je velká část ulpívající vody odstraněna během předběžného sušení. Robot pohybuje klikovou skříní před ofukovacím zařízením uvnitř buňky. Tento proces vyžaduje až deset sekund z celkové doby cyklu.
Aby mohl být smysluplně využit čas „promarněný“ na předběžné sušení, bylo ke každé robotické buňce umístěno zařízení EcoCdry. Vysoce efektivní vakuový vysoušeč vyvinula společnost Ecoclean před rokem společně s novým zařízením EcoCflex 3. Tato robotická buňka – nástupce EocCflex Classic – byla od začátku koncipována tak, aby kompletní sušení probíhalo mimo čisticí zařízení. Zařízení EcoCdry patří k sériové výbavě. Díky modulární konstrukci se vakuový vysoušeč hodí k dodatečné montáži na stávající robotické buňky.

Procesně spolehlivé sušení díky účinné vakuové technice

Zařízení EcoCdry je kromě obvykle používaného vakuového čerpadla vybaveno přídavným zásobníkem. Čerpadlo vytváří v nádrži stálé vakuum. Protože čerpadlo při krátkých cyklech obvyklých v automobilovém průmyslu stejně běží neustále, nespotřebovává se více energie, nýbrž je tak efektivně využívána.

Jakmile portálový nakladač vloží klikovou skříň do vakuové komory a ta se uzavře, dojde k prudkému odsátí nádrže. Během jedné sekundy vznikne vakuum s tlakem asi 500 mbar. Přitom se vytvoří velmi silný proud vzduchu. Ten „odtrhne“ ulpívající vodu z obrobku a odvede ji přes potrubí do nádrže. Poté se tlak vakua sníží na 30 mbar, aby bylo zajištěno procesně spolehlivé sušení.

Nižší investiční náklady

Protože zbytková voda ulpívající na dílech nepředstavuje pro zařízení EcoCdry žádný problém, může být vynecháno předběžné sušení v robotické buňce. U německého výrobce OEM je tak k dispozici dalších deset sekund na čištění. Využijí se k delšímu čištění kritických oblastí klikové skříně a k cílenému odstranění případných třísek po upnutí. To umožňuje efektivně splnit zvýšené požadavky na čistotu bez nutnosti investovat do přídavných čisticích zařízení. Samozřejmě vysoce efektivní vakuové vysoušeče jsou určitou dodatečnou investicí. Ta je však výrazně nižší ve srovnání s náklady na další robotickou buňku, která by jinak byla nutná.

Autor: Doris Schulz

Manfred Hermanns

Telefon: +49 (0)2472 83-0
E-mail: manfred.hermanns(at)ecoclean-group.net

Downloadform pdf cz