• Čisticí systémy na vodní bázi, např. jednokomorové a dvoukomorové systémy, řadové máčecí systémy, vícekomorové ultrazvukové systémy
 • Systémy pro čištění za pomoci rozpouštědel, např. jednokomorové a dvoukomorové systémy
 • Vysokotlaké a střednětlaké odhrotovací systémy na vodní bázi (300 až 3000 barů)
 • Vysokotlaké čištění rozpouštědly (10 až 16 barů)
 • Čištění vodou nebo rozpouštědly v kombinaci s čištěním plazmou
 • Flexibilní procesní technika, např. ostřikování, máčení, tlakové obtékání, injekční zaplavování, ultrazvuk – rovněž se smíšenými frekvencemi, pulzní čištění střídáním tlaku (PPC)
 • Flexibilní pohyb dílců, např. otáčení, naklápění, oscilace
 • Vakuové sušení (rozpouštědla), horkovzdušné sušení v kombinaci s vakuovým sušením (voda)
 • Příprava médií přizpůsobená technologii čištění, procesu, znečištění a kapacitě, např. destilace, vakuový výparník, ultrafiltrace, systém s demineralizovanou vodou, odsolovací roztok
 • Suché čištění, např. plazma, laser, CO2, vakuové vzduchové čištění, nasycená a suchá vodní pára
 • Úprava povrchů, např. pulzující paprsek vody, laser
 • Částečná a plná automatizace včetně transportu zboží
Downloadform pdf cz