• Obecně: bez zpracovatelských činidel, částic a skvrn (podle kontroly Bright a UV světlem)
  • Zvláštní požadavky v rozsahu μ a nano
  • Extrémní mezní hodnoty ve vztahu ke zbytkovým organickým látkám nebo zbytkové vlhkosti
  • Atomové/molekulární mezní hodnoty v rozsahu atomových % nebo výrazně nižší.
     
Downloadform pdf cz