Komplexní procesní a provozní sběr dat včetně historie

  • Stav kondice systému prostřednictvím online dat
  • Vizualizace procesu včetně předvoleb a zobrazení krokového řetězce
  • Historie provozních dat
  • KPI jako OEE, zatížení závodu, efektivita
  • Archiv zpráv a statistiky zpráv

Downloadform pdf cz