Technologická centra Ecoclean –
inovativní myšlení pro maximální užitek zákazníka

Vyšší úroveň techniky, výkonnost, odbornost při poradenství a plánování jsou rozdílovými konkurenčními vlastnostmi průmyslové čisticí techniky společnosti Ecoclean.

Ať už se jedná o vodní čištění nebo čištění rozpouštědly, o ponorné, ostřikovací nebo vysokotlaké čištění, o sušení horkým vzduchem nebo podtlakové sušení, o jednokomorové nebo vícekomorové zařízení, o kartáčové nebo vysokotlaké odbřitování, v našich technologických centrech si můžete „osahat“ různé čisticí, vysoušecí a odbřitovací systémy. Kromě toho provádíme čisticí a odbřitovací zkoušky s originálními díly za podmínek blízkých výrobním podmínkám. To je významná výhoda při výběru vhodného zařízení a metody pro čištění součástí. Neboť výsledky testování, které jsou dosahovány srovnatelnými metodami, jsou nejspolehlivějším začátkem optimálního řešení.


Technologická centra jsou spojena s laboratořemi, ve kterých se provádí analýzy znečištění, zkoušky kompatibility, stanovování zbytkového znečištění a kvality čisticích médií.

Kromě toho jsou naše technologická centra strůjcem všech inovací zařízení a metod společnosti Ecoclean. Z nápadů jsou realizovány výrobky, vyvíjeny nové techniky pomocí simulací a zaváděny do sériové výroby. A to jak pro problematiku zákazníka, tak pro nové generace zařízení.

Společnost SBS Ecoclean provozuje technologická centra po celém světě. Jsme tak vždy v blízkosti našich zákazníků a i po zakoupení zařízení a jeho instalaci vám nabízíme rozsáhlé poradenství a podporu přímo v místě instalace.

Obrobek a typ jeho znečištění jsou určující pro čisticí médium a typ použitého čisticího zařízení. Jaké řešení čištění vaší součásti vede k požadovanému výsledku? My vám poskytneme naše zkušenosti a provedeme zkoušky – Vy se přímo na místě přesvědčíte o výsledku.

Naše služby:

  • Čisticí zkoušky s vodními čisticími zařízeními a zařízeními pro čištění rozpouštědly za použití ostřikovacího a zaplavovacího čištění, ultrazvukového čištění, parního odmašťování, sušení horkým vzduchem, infračerveného a podtlakového sušení
  • Zkouška a analýzy čistoty (VDA 19 / ISO 16232)
  • Uživatelská školení
  • Servisní školení

Evropa

Filderstadt (Německo)
E-mail: testcenter.filderstadt(at)ecoclean-group.net

Monschau (Německo)
E-mail: testcenter.monschau(at)ecoclean-group.net

Le Mans (Francie)
E-mail: testcenter.france(at)ecoclean-group.net

Alcester (Velká Británie)
E-mail: testcenter.uk(at)ecoclean-group.net

Oslavany (Česká republika)
E-mail: testcenter.czechia(at)ecoclean-group.net


Amerika

Southfield (USA)
E-mail: testcenter.usa@ecoclean-group.net


Asie

Šanghaj (Čína)
E-mail: testcenter.china(at)ecoclean-group.net

Downloadform pdf cz