Nekovové součásti

Modifikovaný alkohol místo perchloretylenu pro čištění hlubokotažných a protlačovaných výlisků

Díky inovativní technice dvojnásobná kapacita a vyšší hospodárnost

Rozšíření kapacity a ekologické aspekty byly ve švýcarském závodě Flawil společnosti SFS intec AG rozhodujícím podnětem k nahrazení stávajícího perchloretylenového čisticího zařízení. Podnik se rozhodl pro zařízení EcoCcore přizpůsobené na míru jeho konkrétním požadavkům. Nový čisticí systém Ecoclean pracuje s modifikovaným alkoholem. Díky inovativní technice dosahuje zařízení dvojnásobné kapacity při snížených nákladech na kus a dále optimalizované kvalitě čištění.

Historie firmy SFS začala v roce 1928 obchodováním se železářským zbožím v Altstätten. Dnes je švýcarská společnost SFS Group AG předním světovým podnikem v odvětví mechanických upevňovacích systémů a přesných lisovaných dílů. Ty se používají například v automobilovém, stavebním, kovářském, elektrotechnickém, elektronickém a leteckém průmyslu, ale také v medicínské technice.

Čistota pro bezpečnostní součásti automobilů

Pro automobilový a dodavatelský průmysl vyrábí SFS intec AG díly tvářená za studena, hlubokotažné díly a plastové vstřikované výlisky, stejně jako konstrukční skupiny mimo jiné pro airbagy, zádržné systémy, brzdy a pro aktivní a pasivní bezpečnost. Tyto bezpečnostní díly se vyrábějí v hlavním sídle v Evropě, v Asii a Severní Americe. Závod Flawil ve východošvýcarském kantonu St. Gallen vyrábí hlubokotažné díly a protlačované výlisky z různých kovů, např. oceli, poniklované ocelové pásky, mědi, mosazi a hliníku. Tyto výrobky se po vylisování čistí. „Při čištění je nutné dodržovat specifikace příslušných zákazníků s ohledem na obzvláštní čistotu. A samozřejmě musí být díly také odmaštěné,“ vysvětluje Markus Stäheli, vedoucí povrchové techniky u SFS intec ve Flawilu. Protože je kromě částic, otěru, emulzí, lisovacích a tažných médií nutné očistit také chlorované obráběcí oleje, používal podnik rozpouštědlové zařízení pracující s perchloretylenem (Per).

Zaostřeno na výkonnost a ochranu životního prostředí

Stávající zařízení však narazilo na meze své kapacity, a proto bylo investováno do nového. To musí samozřejmě nabídnout určitou rezervu kapacity pro budoucnost. Kromě toho chtěli u SFS intec ve Flawilu ustoupit od perchloretylenu, aby se zlepšili také v ekologických aspektech. S těmito požadavky se podnik obrátil na tři výrobce zařízení, z nichž zakázku získala firma Ecoclean GmbH. Od tohoto výrobce se v celosvětovém svazku firem SFS již používá asi 25 čisticích zařízení, z toho šest systémů EcoCcore. Inovativní rozpouštědlové zařízení v průhledném skleněném provedení může být v provozu jak s uhlovodíky, tak s modifikovanými alkoholy. Pracuje v plném vakuu a disponuje rozsáhlou standardní výbavou. K ní patří například dvě zaplavovací nádrže, rekuperace tepla, filtrace v plném proudu a v obtoku, stejně jako další zařízení pro optimalizaci výkonu a kvality čištění při současném snížení nákladů na kus.

Přechod od Per k modifikovanému alkoholu

„Firma Ecoclean nás podrobně informovala o možnostech tohoto nového zařízení a použití modifikovaného alkoholu. Dokázali jsme tak dosáhnout svého cíle, zlepšit ochranu životního prostředí,“ vypráví Markus Stäheli. Problém ovšem spočíval v čištění chlorovaných olejů. Ten byl zvládnut ve spolupráci s dodavatelem chemie Solvadis, který provedl rozsáhlé testy slučitelnosti oleje a analýzy rozpouštědel. Výsledkem je náležitě stabilizovaný modifikovaný alkohol. Kvalita rozpouštědla se u SFS intec pravidelně kontroluje se zkušebním kufrem od dodavatele chemie. V případě potřeby může být opět optimálně upravena pomocí vyladěného stabilizátoru, čímž se dosahuje dlouhé životnosti. Výsledky byly potvrzeny čisticími pokusy s EcoCcore ve zkušebním středisku výrobce zařízení. „Firma Ecoclean nás při přechodu z Per na částečně polární rozpouštědlo skutečně výborně podporovala,“ referuje Markus Stäheli.

Zvýšení kapacity v sériové výrobě

Pro splnění druhého cíle, do budoucna orientovaného zvýšení kapacity, přináší EcoCcore optimální předpoklady. Díky pracovní komoře, sériově dimenzované pro čisticí nádrže o rozměrech max. 670 x 480 x 400 mm, nabízí zhruba o třetinu vyšší objem šarží než staré zařízení. U čisticích košů velkých 480 x 320 x 200 mm, používaných firmou SFS intec nejčastěji, je nyní možné spojit čtyři místo dosavadních dvou do jedné šarže, čímž se zdvojnásobuje kapacita. Maximální hmotnost šarže dosahuje 200 kg. K dispozici jsou také čisticí nádrže s rozměry 670 x 480 x 300 mm. U nich je díky speciálnímu adaptéru zaručeno, že je možné je používat také v novém zařízení.

Na míru přizpůsobený koncept zařízení

„Kromě vyšší kapacity zařízení přispívá k vyšší výkonnosti také malá úspora doby čištění,“ doplňuje Markus Stäheli. Té se dosahuje na základě konceptu zařízení EcoCcore zaměřeného na vysoký výkon a kvalitu čištění. K němu patří například inovativní předběžné parní odmaštění. Destilát obsahující olej přitom není veden jako obvykle do zaplavovací nádrže, nýbrž přímo do destilačního zařízení s téměř dvojnásobnou kapacitou. To minimalizuje usazeniny oleje v zaplavovací nádrži a brání obohacování rozpouštědla olejem.

Pro splnění přísných požadavků na čistotu u SFS intec byl koncept zařízení náležitě individuálně upraven. Zařízení je tedy navíc vybaveno pro sériové mytí vstřikovacím zaplavením s ultrazvukovým systémem. Nové na tom je, že se ultrazvuk při frekvenčně řízeném regulovaném průtoku může používat současně s filtrací. Přitom jsou souběžně s čištěním vynášeny částice a nemohou se usazovat v pracovní komoře. Filtrace probíhá u zaplavovací nádrže jedna pomocí sáčkového filtru s integrovaným magnetickým odlučováním a dodatečně zapojeného svíčkového filtru. Pro zaplavovací nádrž dva se používají svíčkové filtry.

Další možností, pro kterou se firma SFS rozhodla, je nástavbový modul s třetí zaplavovací nádrží pro konzervaci. Všechny nádrže z nerezové oceli jsou provedené bez vestaveb pro topení, což brání vytváření míst hromadění třísek a nečistot.

Na základě prostorových poměrů u SFS intec jsou otvory pro údržbu provedené ve sladěné konstrukci jako shrnovací dveře.

Plně automatický proces

Zařízení je zásobováno pomocí dvoustopého válečkového dopravníku, na kterém jsou naloženy šarže. Pracovník odebere pracovní doklady a naskenuje čárový kód na nich čtečkou. Řídicí systém zařízení automaticky vybere a spustí vhodný čisticí program pro dané díly, načež se zavřou dveře pracovní komory. S ohledem na velkou rozmanitost dílů pracuje SFS intec se zhruba 50 čisticími programy. Je tak možné přesně přizpůsobit různé procesní parametry, jako časy a intervaly pro mytí vstřikovacím zaplavením a parní odmašťování, pro výkon a dobu trvání ultrazvuku, stejně jako pro sušení, čištěným dílům. „Při časech čištění mezi šesti a devíti minutami dosahujeme s EcoCcore vynikající kvality čištění. Navíc je nyní čištění podstatně hospodárnější,“ pochvaluje si spokojeně Markus Stäheli.

Autor: Doris Schulz

Downloadform pdf