Medicínská technika

Průchozí koncepce čištění pro „kritické“ výrobky dentální a humánní medicíny
Čistota jako přidaná hodnota medicínské techniky

Výrobky pro dentální a humánní medicínu podléhají nejpřísnějším požadavkům na čistotu, proto smí být například „kritické“ nástroje používány pouze ve sterilizovaném stavu. Aby mohly být takové výrobky odesílány jako sterilní a tím se dále optimalizoval užitek zákazníka, společnost Gebr. Brasseler GmbH investovala do nové čisticí a obalové koncepce včetně čistého prostoru. Procesní a konečné čištění cca 12 000 různých dílů probíhá v několika zařízeních na čištění rozpouštědly společnosti Ecoclean a ve vodních ultrazvukových systémech pro důkladné čištění společnosti UCM AG.

Značka Komet vznikla v roce 1923, kdy bratři Brasselerovi založili stejnojmennou továrnu na zubní vrtačky. Díky inovacím, preciznosti a kvalitě se rodinný podnik rozrostl na celosvětově působícího výrobce lékařských nástrojů. Sortiment výrobků společnosti Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG kromě nástrojů a systémů pro zubní lékařství a zubní techniku zahrnuje rotační nástroje pro krční, nosní a ušní chirurgii (ORL) a neurochirurgii, čepele pro artroskopii, pilové plátky, vodicí kolíky a šrouby a ortopedické dráty. Kromě toho je Komet subdodavatelem zakázkových výrobků pro použití v zubní implantologii a přesných součástí pro různé průmyslové účely.

Spolehlivé plnění nejnáročnějších požadavků na čistotu

Výrobky jsou distribuovány do přibližně 100 zemí, vývoj a výroba probíhají výhradně v sídle firmy v Lemgo a podílí se na nich více než 1 000 zaměstnanců v přibližně 1 000 výrobních jednotek. „Abychom mohli dále zlepšovat náš zákaznický servis, v minulém roce jsme investovali do nové obalové koncepce a 250 čtverečních metrů velkého čistého pracovního prostoru. Díky tomu budeme moci sterilně zabalit až 10 milionů nástrojů pro dentální a humánní medicínu ročně. Proto bylo nutné udělat zcela nový návrh čištění dílů“, říká Helge Neitzel, vedoucí výroby brusných nástrojů u společnosti Gebr. Brasseler.
Stejně vysoké byly požadavky na nové čisticí systémy během výroby a před balením. V technických požadavcích byly kromě kvality čištění uvedeny také vysoká kapacita, disponibilita a spolehlivá technická dokumentace. Z důvodu rozmanitosti dílů a materiálů – vyrábí se okolo 12 000 různých dílů z tvrdokovu, ušlechtilé jakostní oceli, oceli, keramiky a titanu – bylo pro čištění mezi jednotlivými výrobními kroky nutných několik zařízení pro čištění rozpouštědly. „To nám umožňuje oddělit toky látek a zabránit tak vzájemné kontaminaci“, vysvětluje Marcus Becker, vedoucí skupiny čisticích technologií u společnosti Gebr. Brasseler. Pro konečné čištění a čištění před balením dílů v čistém prostoru se používají vodní ultrazvukové systémy pro důkladné čištění. Pro společnost bylo rovněž důležité získat oba typy zařízení od jednoho výrobce.

Čisticí zkoušky a technika zařízení byly rozhodující

Informace o výrobcích, kteří přicházeli v úvahu, osoby odpovědné za projekt získaly na veletrhu parts2clean. Společnost Gebr. Brasseler pak u šesti výrobců provedla čisticí zkoušky. Nakonec se společnost rozhodla pro zařízení pro čištění rozpouštědly EcoCBase P2 a Compact 70P společnosti Ecoclean GmbH. Zařízení pracují s modifikovaným alkoholem, který odstraňuje z dílů nepolární i polární nečistoty. Čištění a sušení probíhá ve vakuu, přičemž není nutná žádná dodatečná ochrana proti výbuchu. U vícekomorových zařízení pro důkladné čištěná se ke slovu dostala švýcarská společnost UCM AG, která je součástí skupiny Ecoclean Gruppe. „Rozhodující byl celý soubor faktorů tvořený poradenstvím, výsledky čisticích zkoušek, koncepcí a technikou zařízení, servisní sítí a poměrem ceny a výkonu. Přesně odpovídalo našim představám“, zdůvodnil rozhodnutí Helge Neitzel.

Opakovatelné, rychlé a účinné čištění rozpouštědly

Po provedení různých obráběcích procesů, jako je třískové obrábění, broušení a povlakování, prochází okolo 950 000 dílů denně vyráběných ve dvousměnném provozu čisticími procesy v zařízeních pro čištění rozpouštědly. V řízení zařízení je uloženo osm čisticích programů, které jsou v závislosti na čisticím kroku vybírány čárovým kódem.
Pro spolehlivé odstraňování různých nečistot, například zbytků obráběcích olejů, tuků, brusných prostředků, třísel, částic, prachu a chemikálií z galvanizace, jsou zařízení vybavena dvěma zaplavovacími nádržemi pro předběžné čištění, čištění a případně odmašťování. Kromě toho mohou být použita zařízení pro parní odmašťování a ultrazvukové jednotky, aby mohla být opakovaně a efektivně dosahována čistota potřebná pro příští obráběcí krok. „A to v krátkých obráběcích časech. O to se stará vysoký výkon odsávání. Pracovní komora je velmi rychle plněna a vyprazdňována výkonnými čerpadly a vedeními s velkým průřezem. To je okolnost, díky které se zařízení společnosti Ecoclean odlišila od konkurence“, doplňuje Marcus Becker.
K vysoké kvalitě čištění přispívá také efektivní příprava rozpouštědla díky plynulé destilaci a plnoprůtokové a obtokové filtraci. Filtry jsou částečně vybaveny magnetickými vložkami, které lépe zachycují kovové třísky.

Konečné čištění s přímým předáváním do čistého prostoru

U vícekomorových ultrazvukových zařízení pro důkladné čištění mimo jiné přesvědčil společností UCM vyvinutý čtyřstranný přepad, který mají všechny vany. Čistící případně proplachovací médium je do všech van přiváděno zespodu, je dopravováno nahoru a přetéká na všech stranách. Očištěné zbytky a částice jsou pak ihned vynášeny z vany. To na jedné straně zajišťuje intenzivní zpracování dílů, na druhé straně zabraňuje zpětné kontaminaci při výměně.
„Tuto vlastnost jsme neviděli u žádného jiného výrobce zařízení. Dalším detailem, který jsme zaznamenali u zařízení UCM, jsou takzvané medicinální vany. Díky speciálnímu vybavení zabraňují shromažďování zárodků ve vaně a pozdějšímu usazování na dílech“, popisuje Marcus Becker. Kvalita čisticích a proplachovacích lázní je ve všech zařízeních pro důkladné čištění neustále sledována snímači.
Aby bylo při mezičištění realizované oddělování různých materiálů prostřednictvím několika zařízení dodrženo také při konečném čištění výrobků, je první čisticí stupeň vybaven třemi vanami. Na něj navazují proplachovací proces, další čištění a tři proplachovací stupně, přičemž poslední dva se provádějí demineralizovanou vodou. Aby během sušení horkým vzduchem nedošlo k opakované kontaminaci dílů, jsou vysoušeče vybaveny HEPA filtry.
Zařízení pro čištění před zabalením má prakticky identickou strukturu, první krok čištění probíhá v jedné vaně nezávisle na materiálu. Kromě HEPA filtrů se nad posledním proplachovacím stupněm a vysoušeči nacházejí boxy laminárního proudění. Zapouzdření zařízení a transportní jednotky zajišťuje, že se nástroje dostanou do čistého prostoru naprosto čisté.
Při mezičištění a konečném čištění pracuje společnost Gebr. Brasseler s 16 čisticími programy. Vybírají se pomocí  čárového kódu na pracovních dokladech, který se načítá pomocí skeneru. „Do jedné dávky můžeme spojit až dvanáct zakázek. Řídicí software přitom automaticky kontroluje, jestli jsou všechny díly čištěny stejným programem. Pokud tomu tak není, aktivuje se výstražný signál a proces nelze spustit“, vysvětluje Marcus Becker.

Hodnocení zařízení, vývoj a schvalování procesů

Až na jedno zařízení pro čištění rozpouštědly byly všechny nové čisticí systémy vyhodnoceny a čisticí procesy schváleny podle směrnic Evropské unie a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration) v USA. „Společnosti Ecoclean a UCM ve spolupráci s námi provedly potřebné hodnotící kroky DQ, IQ a OQ a vytvořily požadovanou dokumentaci. Tyto podniky nás také podpořily při vývoji různých čisticích procesů. Díky novým zařízením je naše čištění lepší, než by nyní muselo být. Pro nás jsou zařízení, nová koncepce balení a čistý prostor investicí do budoucnosti. To vše přispívá k posilování naší tržní pozice“, shrnuje Helge Neitzel. 

Autor: Doris Schulz

Downloadform pdf cz