• Čisticí systémy na vodní bázi, např. flexibilní robotické články, transferové systémy, pásové stříkací systémy, řadové máčecí systémy, komorové systémy
 • Vysokotlaké a střednětlaké odhrotovací systémy na vodní bázi (300 až 3000 barů)
 • Systémy pro čištění za pomoci rozpouštědel jako jednokomorové a dvoukomorové systémy
 • Čištění vodou nebo rozpouštědly v kombinaci s čištěním plazmou
 • Vysokotlaké čištění rozpouštědly (10 až 16 barů)
 • Flexibilní procesní technika, např. ostřikování, máčení, tlakové obtékání, injekční zaplavování, ultrazvuk – rovněž s různými frekvencemi, pulzní čištění střídáním tlaku (PPC)
 • Flexibilní pohyb dílců, např. otáčení, naklápění, oscilace
 • Vakuové sušení po čištění pomocí rozpouštědel nebo vody, horkovzdušné sušení v kombinaci s vakuovým sušením (vodní)
 • Příprava médií přizpůsobená technologii čištění, procesu, znečištění a kapacitě, např. destilace, vakuový výparník, ultrafiltrace, systém s demineralizovanou vodou, osmóza, odsolovací roztok
 • Suché čištění, např. plazma, laser, CO2, vzduch, nasycená vodní pára
 • Úprava povrchů, např. pulzující vysokotlaký paprsek vody
 • Částečná a plná automatizace včetně transportu zboží pomocí válečkových dopravníků, robotů nebo nakládacích portálů
Downloadform pdf cz