• Předběžné čištění
  • Průběžné čištění během výrobních procesů, např. po mechanickém zpracování, tvarování
  • Jemné čištění se specifikacemi čistoty
  • Konečné čištění před montáží, kontrolou kvality, balením
  • Čištění integrované v rámci montáže
  • Aktivace povrchů, např. zdrsňování před povlakováním, lepením, utěsňováním
  • Odhrotování a čištění
  • Čištění a ochrana proti korozi, resp. pasivace
Downloadform pdf cz