EcoCcube

EcoCcube

EcoCcube

EcoCcube

EcoCcube

EcoCcube – Efektivní čištění vstřikováním pro různé aplikace

Zařízení EcoCcube bylo koncipováno pro kvalitativně efektivní a vodní ostřikovací čištění třískově a beztřískově obráběných jednotlivých dílů s různými geometriemi. Díky kompaktním rozměrům zařízení splňuje požadavek na efektivní čisticí techniku s malou potřebou místa. Díky tomu je ideální jako decentralizované nebo ostrovní řešení pro mezičištění a jednodušší čisticí úkoly.

Čištění obrobků znečištěných olejem anebo emulzemi může probíhat jako vkládané zboží nebo jako sypaný materiál. Systém během čištění i proplachování pracuje s velkým cirkulačním množstvím. Čisticí účinek použitého média podporuje rotace zboží v pracovní komoře. Sušení součástí probíhá při vysoké teplotě cirkulujícího vzduchu bez úniku parních zplodin. Tím je zaručen optimální výsledek čištění s vysokou kapacitou.

Zařízení a metoda
 • 2stupňové ostřikovací zařízení (čištění/proplachování) se sušením horkým vzduchem
 • Uživatelský čelní nakládací systém s integrovaným ručním podávacím zařízením
 • Univerzální ostřikovací systém Pro sypaný materiál v koších nebo zboží vkládané do regálů
 • Otáčení koše kolem vodorovné osy

Vlastnosti vybavení

 • Plovoucí odlučovač oleje
 • Plnoprůtoková filtrace
 • Podlahová vana
 • Vyprazdňovací čerpadlo
 • Volně programovatelné řízení s 10 programy

Výhody

 • Efektivní čištění: dobré čištění a proplachování v krátkých pracovních cyklech a s dlouhou životností lázně
 • Malá potřeba místa: kompaktní konstrukce připravená k připojení vyžadující malou instalační plochu
 • Vysoká kvalita čištění: optimalizované čištění díky pohyblivým součástem i v případě součástí citlivých na poškození
 • Moderní design zařízení s integrovaným a intuitivním ovládacím panelem (rozhraní člověk–stroj)
Downloadform pdf cz