• Čisticí řešení pro letecký průmysl

Čištění dílů v leteckém průmyslu

Pokud se jedná o zajištění kvality následných procesů nebo dlouhodobé bezchybné funkce komponentů a systémů, jako jsou pohony, turbíny a podvozky, čištění součástí a povrchů má ve výrobních procesech leteckého průmyslu zásadní význam. Při údržbě, opravách a úpravě (MRO) jsou správně vyčištěné komponenty rovněž základním předpokladem pro vysoce kvalitní provedení prací. Požadavky na pozměněné a nové způsoby čištění součástí jsou kromě toho kladeny také v souvislosti s aktuálním a budoucím vývojem, např. pro energeticky efektivnější pohonné jednotky, létání bez emisí a intenzivnější komerční využití dronů.

Pro velmi rozdílné požadavky v leteckém průmyslu firma Ecoclean vyvíjí a vyrábí čisticí řešení optimálně přizpůsobená dané aplikaci. Tato řešení zajistí efektivní dosažení potřebné partikulární a chemické čistoty a vyznačují se flexibilitou a ekonomičností.


Čisticí technologie pro komponenty v leteckém průmyslu

Ecoclean nabízí celosvětově dostupná kompletní řešení zaměřená na budoucnost pro průmyslové čištění dílů, povrchové obrábění za pomoci vody a automatizaci na míru. K dispozici jsou různé systémy pro čištění dávek i jednotlivých dílů pomocí médií na bázi vody a ekologických rozpouštědel přizpůsobené specifickým požadavkům a aplikacím výrobců letadel a jejich dodavatelů (např. výrobní proces, výrobní technologie, rozměry součástí, materiál, znečištění a požadavky na čistotu) a poskytovatelů MRO služeb. S inovativními systémy pro čištění a odhrotování jednotlivých dílů, např. hydraulických komponentů, v rámci jednoho procesu zvyšujeme nákladovou efektivitu ve výrobě. Částečné čištění nebo aktivaci povrchů lze s našimi řešeními pro suché čištění nebo úpravu povrchů provést účinně a ekonomicky.

Rozsáhlé know-how pro čištění v leteckém průmyslu

Aby bylo možné vhodně, udržitelně a efektivně vyřešit rozmanité požadavky výrobců letadel a jejich dodavatelů, jakož i v oblasti MRO, je v první řadě zapotřebí rozsáhlého technologického know-how. Kromě toho je předpokladem znalost rozličných aplikací. Díky našim dlouholetým zkušenostem a rozsáhlým znalostem v oblasti leteckého průmyslu a množství realizovaných projektů pro renomované výrobce letadel a dodavatele po celém světě můžeme nabídnout obojí. To nám v kombinaci s naší odborností přesahující rámec jednotlivých odvětví a rozsáhlým vybavením našich technologických center pro každý čisticí požadavek v oblasti výroby komponentů a MRO umožňuje provádět testy s originálně znečištěnými díly za podmínek blízkých výrobě. Na základě materiálu, geometrie součástí, znečištění a požadavků na čistotu tak vznikají flexibilní, technicky a ekonomicky optimální čisticí řešení – na přání rovněž včetně automatizace. Tato řešení kromě toho umožňují neustálé monitorování a záznam důležitých parametrů čištění.

clear
Downloadform pdf cz