Čištění součástí s vysokou čistotou

  Výrobní zařízení pro polovodičový průmysl (např. technologie EUV a DUV), přesná optika, jako jsou čočky, zrcadla a hranoly, řešení vakuových technologií (UHV, XHV, UCV) pro vědu, výzkum a průmysl, výkonné laserové systémy, tenkovrstvé aplikace nebo lékařská technika kladou extrémně vysoké nároky na čistotu použitých komponent. Specifikace na čistotu ultrajemných částic až do rozsahu nanometrů jsou zde na denním pořádku, stejně jako nejpřísnější specifikace na filmovou kontaminaci, míru odplynění organických látek a kapalin. V případě povrchových analýz na zbytky anorganických látek se mohou ještě přípustné hodnoty pohybovat v atomových procentech v závislosti na komponentě. Pro tyto úkoly v high-tech odvětvích vyvíjí a vyrábí společnost Ecoclean čisticí roztoky, které jsou optimálně přizpůsobeny dané aplikaci. Zajišťují, že požadované úrovně čistoty je dosaženo stabilním, udržitelným a účinným způsobem.

  Další informace o našem novém testovacím centru vysoké čistoty


  Čistící technologie pro aplikace s vysokou čistotou

  Společnost Ecoclean jako globální poskytovatel komplexních služeb pokrývá celé spektrum čištění průmyslových komponentů. Portfolio zahrnuje také řešení pro vodní povrchovou úpravu a automatizaci na míru. Přizpůsobené specifickým požadavkům a aplikacím (průběžné nebo konečné čištění nebo čištění podle stupně 4 až 1, materiál, geometrie součásti, nečistoty a specifikace čistoty, jakož i výrobní prostředí) různých high-tech průmyslových odvětví jsou k dispozici různé systémové koncepce pro dávkové čištění a čištění jednotlivých součástí pomocí médií na bázi vody a ekologicky kompatibilních rozpouštědel. Procesní technologie vyvinuté pro aplikace s vysokou čistotou, jako je čištění ultrazvukem Plus nebo pulzním tlakem (PPC), plazmou, sušením a systémy přípravy médií, zajišťují stabilní výsledky čištění pro nejnáročnější požadavky. K tomu přispívá i konstrukce a vybavení systémů, jako jsou speciálně upravené materiály a technologie zpracování, které jsou přizpůsobeny specifikacím velmi vysoké čistoty.

  Komplexní know-how pro aplikace s vysokou čistotou

  Pro řešení velmi rozdílných úkolů v high-tech odvětvích, jako je výroba zařízení pro výrobu polovodičů, přesná optika, vakuové komponenty, vysoce výkonné měřicí a analytické systémy, lasery s ultrakrátkými vlnovými délkami a technologie tenkých vrstev, je na jedné straně zapotřebí komplexní technologické know-how orientované na požadavky, trvale udržitelné a efektivní. Na druhé straně vyžaduje znalost aplikací a fyzikálních vzájemných vztahů. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti ultrajemného čištění a mnoha realizovaným projektům po celém světě máme obojí. To nám ve spojení s rozsáhlým vybavením našich technologických center vysoké čistoty, včetně čistých prostor a zkušebních zařízení, umožňuje provádět zkoušky čištění s původně znečištěnými díly v podmínkách blízkých výrobním podmínkám pro každou čisticí úlohu. Tyto studie proveditelnosti nám umožňují navrhnout flexibilní, technicky a ekonomicky optimální a udržitelné čisticí procesy a řešení na základě požadavků na materiál, geometrii součástky, znečištění, čistotu a výkon - včetně automatizace, validace čisticí nádoby a/nebo čistého prostoru na vyžádání. A to platí i pro stále rostoucí počet komponent, které se dnes ještě čistí ručně.

  clear
  Downloadform pdf cz