Řešení na míru – čisticí řešení šité na míru vaší aplikaci/úkolu

Speciální systémy navržené na míru se používají vždy, když nelze najít vhodné čisticí řešení ani v tak rozsáhlé nabídce sériových a upravených standardních systémů, jaké nabízí společnost Ecoclean. Důvody, proč se společnosti v oblasti repasování, strojírenství, leteckého průmyslu, výroby trubek a vysoce čistých materiálů (např. výrobci výrobních zařízení pro polovodičový průmysl) rozhodují pro speciální systém, zahrnují velikost součástek nebo šarží, požadavky na čistotu, kterých je třeba dosáhnout, velmi vysoké nároky na výkon a speciální procesy (povrchové úpravy, jako je fosfátování, odfosfátování, odstraňování okují, zdrsňování). 

Optimálně přizpůsobené pro maximální efektivitu nákladů
 
Ať už se jedná o čištění dávek nebo jednotlivých dílů, v případě speciálních systémů je na jedné straně koncepce systému - jedno- nebo vícekomorový systém, in-line ponorný systém, systém s kontinuálním průtokem - a čisticí chemie (čisticí prostředky na bázi vody nebo rozpouštědla) optimálně přizpůsobena úkolu čištění. To zahrnuje také materiály použité při konstrukci zařízení a konstrukci příslušných komponent. Na druhé straně použití vhodné procesní technologie, jako je stříkání, ponoření, tlakové zaplavení, injektážní zaplavení, ultrazvuk, ultrazvuk+, pulzní tlakové čištění (PPC), vysokotlaké trysky a plazma, jakož i technologie sušení od infračerveného sušení, sušení horkým vzduchem a sušení ve vakuu (i v kombinaci), umožňují dosáhnout požadovaného výsledku čištění s maximální hospodárností a úsporou zdrojů. V případě potřeby zajišťujeme také automatizaci a nejvhodnější čisticí nádoby, jakož i přípravky na obrobky a projekt požadované čisté místnosti.

Uživatelé těží z:

  • Technologicky otevřené poradenství, které zahrnuje všechny aspekty čištění součástí
  • Desítky let zkušeností v téměř všech průmyslových odvětvích
  • Řešení čištění na míru optimálně navržené pro konkrétní aplikaci
  • Kompletní řešení na vyžádání - čištění, automatizace, koše a v případě potřeby čisté prostory - z jediného zdroje
  • Úsporný a energeticky účinný návrh procesu pro vysokou nákladovou efektivitu a udržitelnost

 Zpět

Downloadform pdf cz