Systém elektrolýzy je technologicky založen na systémové technologii alkalické tlakové elektrolýzy ve výkonové třídě jednoho megawattu, kterou společnost ZSW vyvinula v posledních deseti letech. Na rozdíl od jiných elektrolýzních procesů nevyžaduje tato již dobře vyzkoušená a robustní technologie žádné suroviny kritické z hlediska zdrojů, jako jsou vzácné kovy a vzácné zeminy. Plánuje se modulární systém se základním modelem, jehož výkon je jeden megawatt. Ten vyprodukuje přibližně 20 kilogramů vodíku za hodinu. Toto množství stačí k natankování tří osobních automobilů a ujetí celkem 2 000 kilometrů.

Další informace získáte na ecolyzer(at)ecoclean-group.net

Downloadform pdf