Svým vstupem do vodíkové technologie vysílá společnost Ecoclean důležitý signál směrem k budoucnosti a klimatické neutralitě. Oblasti využití zeleného vodíku jsou v průmyslu, mobilitě, skladování energie a dopravě a zásobování teplem. Mezi aplikace patří např:

  • Process medium in industrial processes in the steel and chemical industries
  • Use as an energy carrier in the steel, chemical, cement and glass industries
  • Hydrogen filling stations for local public transport (ÖNPV) in municipalities
  • Fuel for passenger and freight transportation
  • Procesní médium v průmyslových procesech v ocelářském a chemickém průmyslu
  • Použití jako nosič energie v ocelářském, chemickém, cementářském a sklářském průmyslu
  • Vodíkové čerpací stanice pro místní veřejnou dopravu v obcích.
  • Palivo pro osobní a nákladní dopravu

Další informace získáte na ecolyzer(at)ecoclean-group.net

 

Downloadform pdf