Sdružené odborné znalosti pro ochranu klimatu

Elektrolýza využívá elektrickou energii k rozdělení vody na vodík a kyslík. Pokud se při tomto procesu používá elektřina z obnovitelných zdrojů (větrná energie nebo fotovoltaika), vzniká ekologický vodík, který je klíčovou součástí přechodu na energetiku a klimatické neutrality. Tento proces, známý také jako power-to-gas, je jednou z tzv. power-to-X technologií. Ty využívají zelenou elektřinu k přeměně energie na formu užitečnější pro konkrétní aplikace, jako jsou plyn, teplo nebo kapalné nosiče energie.

 

V rámci financovaného projektu "EcoLyzer BW" spojuje Centrum pro výzkum solární energie a vodíku v Bádensku-Württembersku (ZSW) své odborné znalosti s cílem vytvořit ekologickou vodíkovou technologii vhodnou pro budoucnost. Cílem je vyvinout mezinárodně konkurenceschopný, škálovatelný systém elektrolýzy, rychle vybudovat odpovídající výrobní kapacity a uvést jej na celosvětový trh.

Single Piece Cleaning

clear
Downloadform pdf