Analýza potřeb

Čisté řešení čištění součástí a ošetřování povrchů:
Ve několika krocích najděte optimální technologii čištění nebo zpracování povrchu vhodnou pro vaši aplikaci a vyberte si kontaktní osobu.

Vyberte
Vyberte vaši součást
Materiál součásti
VÝBĚR
Titan
Sklo
Šedá litina
Ocelolitina
Ocel
Nerezová ocel
Hliník
Barevné kovy
Plasty
Měď
Kompozitní materiály
Ocel pozinkovaná
Požadovaný obráběcí krok
VÝBĚR
Čištění/Odmašťování a odjehlování
Důkladné čištění
Zpracování povrchů
Druh znečištění
VÝBĚR
Olej
Emulze
Pasta, Vosk
Jemné otřepy
Třísky, hrubé částice
Zbytky lepidla
Zbytky laku
Vlákna
Otěr, brusný prach, jemné částice
Otisky prstů a rukavic
Druh úpravy povrchu
VÝBĚR
Zdrsňování
Aktivace
Odstraňování vrstev
Vytloukání jader
Odrezování
Odlakování
Parní čištění
Konzervace dutin
Downloadform pdf